Biodata of Seniors of Brahma Kumaris


Rajyogini Brahma Kumari Dr. Dadi Hridayamohini, Chief of Brahma Kumaris, Mount Abu                  Dadi Hridayamohini – Chief of Brahma Kumaris


Rajyogini Brahma Kumari Dr. Dadi Ratan Mohini, Addl. Chief of Brahma Kumaris, Mount Abu          Dadi Ratan Mohini – Addl. Chief of Brahma Kumaris


Rajyogini Brahma Kumari Dadi Ishu, Joint Chief of Brahma Kumaris, Mount Abu                            Dadi Ishu- Joint Chief of Brahma Kumaris